Neden kayıt olmalıyım?

Ticari bir markayı Clearinghouse'a kaydettirmek, "Sunrise" kaydına yeni gTLD sicili ve Ticari Marka Hak Talebi (Claims) hizmeti ile erişme avantajı sağlar.

  1. "Sunrise", alan adının genel kamuya sunulması öncesindeki en az 30 günlük başlangıç dönemidir. Ticari marka sahipleri "Sunrise"dan, TLD genel kamuya açmadan önce, ticari markalarıyla eşleşen alan adlarını korumakta yararlanabilirler. Yeni tüm gTLD'ler için bir "Sunrise Dönemi" zorunludur ve Clearinghouse'da doğrulanmış bir ticari marka girişine sahip olmak, bu sınırlı önkayıt döneminde yer almak için asgari gerekliliktir. Bu nedenle, "şimdiye kadarki en büyük Sunrise"a hazırlanmak için, koruma gerektiren tüm ticari markalarınızı Clearinghouse'a girdiğinizden emin olmalısınız.
  2. Ticari Marka Hak Talebi (Claims) hizmeti, Sunrise'ın ardından gelir. Bu, –ICANN tarafından yeni tüm gTLD'ler için şart koşulan– ve hem alan adını tescil edenleri, hem de ticari marka sahiplerini olası ihlallere karşı uyaran bir bildirim hizmetidir.

Hizmet şu şekilde verilmektedir:

  • Potansiyel alan adı tescil eden kişi veya kuruluşlar, Trademark Clearinghouse'daki bir ticari marka terimiyle eşleşen bir alan adını kaydetmeye teşebbüs ettiklerinde bir uyarı mesajı alırlar.
  • Eğer alan adını tescil eden kişi veya kuruluş bildirimi aldıktan ve kabul ettikten sonra alan adını tescil etme işlemine devam ederse, söz konusu ticari marka sahibi, alan adının tesciline ilişkin bir bildirim alacak ve böylece, dilediği uygun eylemi gerçekleştirebilecektir.