Clearinghouse'u kimler kullanabilir?

Herhangi bir ticari marka sahibi, şahıs veya özel şirket, ticari markasını Clearinghouse'a sunabilir.

Clearinghouse çok çeşitli ticari markaları kabul eder ve doğrular:

  • tescilli ticari markalar
  • kanunlar veya anlaşmalarla korunan markalar
  • mahkeme tarafından geçerli kılınan markalar
  • Tescil dairesinin ilkelerine göre Fikri Mülkiyet (Intellectual Property - IP) hakları oluşturan ve Trademark Clearinghouse'un seçilebilme koşullarını karşılayan diğer tüm markalar.